• PRIJÍMACIE SKÚŠKY ONLINE

   •  Talentové skúšky sa budú konať 25.8. a 26.8. 

    V hlavnej budove školy Jantárová 6 a na pobočke Irkutská 1 Košice

    (talentové skúšky na tejto pobočke vykonajú tí žiaci, ktorí zvolili danú pobočku v prihláške)

     V čase od 15:00 do 18:00 

     • NOVINKY
     • FOTO
     • VIDEO
     • ADRESA