• ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

    s najstaršou hudobnou tradíciou na Slovensku