• Umeleckí vedúci / Ivan BARAN Dis. art.

     Na Základnej umeleckej škole Jantárová 6 pôsobí od roku 2004 ako učiteľ  gitary. Myšlienka založiť hudobnú  skupinu vyplynula prirodzene z jeho dlhoročnej praxe a pôsobenia v rôznych hudobných formáciách. Vedenie školy bolo takejto myšlienke naklonené, nakoľko záujem o takýto spôsob hudobného vyjadrenia bol u žiakov veľký. Skupina sa začala  postupne formovať a účinkovala na triednych, školských koncertoch, neskôr aj na mestských podujatiach a celoslovenských súťažiach, kde získavala popredné umiestnenia. Najväčším zahraničným úspechom skupiny bolo  pozvanie na festival s veľkou medzinárodnou účasťou (Maďarsko, Ukrajina, Francúzko  Anglicko), ktorý sa konal v nemeckom meste Wuppertal (Langer Tisch), kde v roku 2009 reprezentovala našu školu, ale aj mesto Košice. Repertoár tvoria prevažne popove a rokové skladby zahraničných, ale i domácich autorov. V skupine sa vystriedalo mnoho členov. Mnohí študujú na vyšších typoch hudobných škôl. 

     V minulosti pôsobili v skupine:

     Viktor KUŽIDLO / gitara // 

     Gabriela ZUBAROVÁ / spev // 

     Gabriel ČERVEŇÁK / gitara // 

     Oliver SZIGETTI / bicie nástroje //

     Ema KAKAROVÁ / bicie nástroje // 

     Dorota TÓTHOVÁ alias DORIS / spev 

     V súčasnosti pôsobí skupina v tomto obsadení:

     Štefan KUNDRÁČ / keyboard // 

     Daniel ČEKAN / bicie nástroje // 

     David  ŠOLC / spev / akustická gitara // 

     Andrej PASTOREK / elektrická gitara // 

     Natanael PROKOP / elektrická  gitara // Barbora KOLCUNOVÁ / basová gitara //