Úvodná stránka.
    • Umelecký vedúci / Ivan BARAN Dis. art.

     Na základnej umeleckej škole Jantárová 6 pôsobí od roku 2004 ako učiteľ gitary. Myšlienka založiť hudobnú  skupinu vyplynula prirodzene z jeho dlhoročnej praxe a pôsobenia v rôznych hudobných formáciách. Vedenie školy bolo takejto myšlienke naklonené, nakoľko záujem o takýto spôsob hudobného vyjadrenia bol u žiakov veľký. Skupina sa začala  postupne formovať a účinkovala na triednych, školských koncertoch, neskôr aj na mestských podujatiach a celoslovenských súťažiach, kde získavala popredné umiestnenia. Najväčším zahraničným úspechom skupiny bolo  pozvanie na festival s veľkou medzinárodnou účasťou (Maďarsko, Ukrajina, Francúzko, Anglicko), ktorý sa konal v nemeckom meste Wuppertal (Langer Tisch), kde v roku 2009 reprezentovala našu školu, ale aj mesto Košice. Repertoár tvoria prevažne popove a rokové skladby zahraničných, ale i domácich autorov. V skupine sa vystriedalo mnoho členov. Mnohí študujú na vyšších typoch hudobných škôl.


     V minulosti pôsobili v skupine:

     V. KUŽIDLO / gitara // 

     G. ZUBAROVÁ / spev // 

     G. ČERVEŇÁK / gitara // 

     O. SZIGETTI / bicie nástroje //

     E. KAKAROVÁ / bicie nástroje // 

     D. TÓTHOVÁ alias DORIS / spev // 

     V súčasnosti pôsobí skupina v tomto obsadení:

     J. ŠUK / keyboard // 

     A. CHALACHAN / bicie nástroje // 

     A. PÁSTOROVÁ / spev / akustická gitara // 

     M. JUHÁS / elektrická gitara // 

     M. GRABAN / basová gitara //