Úvodná stránka.
   • Základná umelecká škola Jantárová 6 v Košiciach, súbežne s VIII. ročníkom celoslovenskej súťaže skupín žiakov ZUŠ POP - ROCK a JAZZ,  vyhlásila vo februári 2017 IV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému „HUDOBNÉ ZÁTIŠIE“.


    Súťaže sa zúčastnili žiaci z 27. Základných umeleckých škôl z celého Slovenska vo veku od 6 do 19 rokov.

    Počet prác bol neobmedzený. Termín doručenia prác bol určený do 12.05.2017.

    Súťažilo sa v troch kategóriach:

    I. kategória 6 - 10 rokov / II. kategória 11 - 14 rokov / III. kategória / 15 - 19 rokov

    V technike:

    kresba / maľba / grafika / kombinovaná technika

    Vo formáte:

    A4 / A0


    Odborná porota v zložení košický výtvarník a galerista Dušan BALÁŽ a výtvarní pedagógovia školy Mgr. Beáta Fedorová, Mgr. art. Mária Tokárová zhodnotili cieľ súťaže ako pozitívne aktivizovanie a podporovanie žiackej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti s poskytnutím priestoru na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom i celoštátnom kontexte a zároveň získanie prehľadu o celkovej úrovni žiackej výtvarnej tvorby na Slovensku za konkrétne obdobie.

    Výstava vybraných prác spojená s odovzdávaním cien sa uskutočnila pri vyhlásení výsledkov celoslovenskej súťaže pop - rockových a jazzových skupín žiakov ZUŠ v Kulturparku v Košiciach.