Úvodná stránka.
   •  Názov súťaže / „Hudobné zátišie“ 


    Výsledky

    I. kategória: 6 - 10 rokov

    1.miesto  / Timotej Paška, 7 rokov, ZUŠ K. Pádiveho, Trenčín

    2.miesto / Jakub Piták, 10 rokov, ZUŠ Ignáca Kolčáka, Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo

    3.miesto / Miriam Maslíková, 7 rokov, ZUŠ Jozefa Potočára, Školska 945, 022 01 Čadca

    Cena za štylizáciu hudobnej kompozície

    Samuel Horbaľ, 10 rokov, SZUŠ Miškovecká 20, 040 01 Košice

    Samuel Slivka, 7 rokov, ZUŠ Jozefa Potočára, Školska 945, 022 01 Čadca


    II. kategória: 11 - 14 rokov

    1.miesto / Ema Daňková, 13 rokov, ZUŠ Kováčska 43, 040 01 Košice

    2.miesto / Karin Dittrychová, 13 rokov, ZUŠ Ľudovíta Fullu, námestie A. Hlinku 14, 034 01 Ružomberok

    3. miesto / Petra Garajová, 13 rokov, SZUŠ Agátova 396 / 5, 95 804 Partizánske

    Cena za štylizáciu hudobnej kompozície

    Patrícia Solíková, 15 rokov, ZUŠ Štefana Baláža, P.O.Hviezdoslava 13 / 4, 018 51 Nová Dubnica

    Barbara Baraníková, 15 rokov, ZUŠ Kováčska 43, 040 01 Košice

    Cena za sériu prác

    Sára Tarnóciová a Martina Michaela Rošková, 13 rokov, ZUŠ Jantárová 6, 040 01 Košice


    III. kategória: 15 - 19 rokov

    1.miesto / Maroš Bavoľár, 16 rokov, ZUŠ Jantárová 6, 040 01 Košice

    2.miesto / Simona Urbánková, 16 rokov, P.O.Hviezdoslava 13 / 4, 018 51 Nová Dubnica