• Úvodná stránka
    • CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PREHLIADKE V SÓLOVEJ HRE NA SAXOFÓNE STARÁ ĽUBOVŇA 2020 / 2021

     Gratulujeme pánovi riaditeľovi Mgr. art. J. Samselymu a jeho žiakom.

     Odkaz na diplomy


     SPIŠSKÁ NOVÁ VES

     T.Ľašová /laureát, zlaté pásmo / K.Hudáková /strieborné pásmo / H.Gregová /strieborné pásmo / L.Mrázová /bronzové pásmo

     Mgr. art. M. Samselyová


     O.Hudák /zlaté pásmo

     Mgr. art. J. Samsely


     N.Mirgusová /čestné uznanie 

     L. Ivaňáková, DiS. art.