Úvodná stránka.
   • Umeleckí vedúci / Július ILLEŠ, DiS. art. / Mgr. Ľubov GERUSOVÁ

    Cieľom orchestru je viesť žiakov k spoločnej súhre. Pri nácviku skladieb klásť dôraz na dôslednosť inštrumentálneho prevedenia jednotlivých členov a disciplínu v kolektívnom zoskupení. Podporovať u žiakov harmonicko - melodické cítenie , rytmiku a správne frázovanie. U sláčikových nástrojoch dbať na intonačnú čistotu a kvalitu tónu. Rozvíjať u žiakov schopnosť hrať podľa gesta dirigenta. Počas roka vystupovať na koncertoch organizovaných školou.

    V súčasnosti pôsobí sláčikový orchester v tomto obsadení:

    O. KRIŽALKOVIČ / 1. husle // J. Illeš, DiS. art.

    Z.. KOČÁNOVÁ / 1. husle // J. Illeš, DiS. art.

    P. GECI / 1. husle // I. Dzurová, DiS. art.

    L. HEDVIGOVÁ / 1. husle // I. Dzurová, DiS. art.

    N. CHALACHANOVÁ / 1. husle // M. Holenda, DiS. art.

    J. DESIATNIK / 1. husle // Mgr. Ľ. Gerusová

    J. MEDVEC / 1. husle // Mgr. M. Demeter

    M. SOBINOVSKÁ / 2. husle // J. Illeš, DiS. art.

    M. RABADOVÁ / 2. husle // I. Dzurová, DiS. art.

    K. IVANČIKOVÁ / 2. husle // M. Eliášová, DiS. art.

    R. SOKOL / 2. husle // Mgr. Ľ. Gerusová

    M. GULA / violončelo // J. Pelegrinpvá, DiS. art.

    D. ŠAK / violončelo // J. Pelegrinpvá, DiS. art.