• Úvodná stránka

Prihláška na štúdium na našej škole


Talentové skúšky sa budú konať...

Sleduj náš web a facebook


 Prihlášku je potrebné vyplniť s diakritikou 


 Pri vyplňaní prihlášky 

  1 / Vyberte pobočku v prihláške 

  2 / Vyberte odbor, o ktorý máte záujem 

  3 / V predmete nezadávajte žiadny údaj 

  4 / Pokiaľ sa hlásite na dva odbory, je potrebné vyplniť 2 krát prihlášku 

  5 / Pokiaľ máte záujem o hudobný odbor, do poznámky dole napíšte o aký nástroj máte záujem 


Nezabudnite vyplniť  aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa. Pokiaľ sa o dieťa stará starý rodič, uveďte meno do kolonky rodiča.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: