Úvodná stránka.
    • V školskom roku 2016 / 2017 sme uzavreli dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci so Základnou umeleckou školou B. Egressy / Egressy Béni Alapfokú Zeneiskola / v Miskolci v Maďarsku. V nadväznosti na túto dohodu sme usporiadali v Košiciach celomestský metodický deň pre učiteľov ZUŠ - klavírne oddelenie. Následne nás táto partnerská škola pozvala na gala koncert žiakov a pedagógov našej školy, ktorý sa uskutočnil dňa 22. 4. 2017 v Paláci kultúry v meste Miskolc. So školským orchestrom našej Základnej umeleckej školy Klasik Band pod vedením manželov Samselyovcov, vystúpili aj niektorí členovia dychového súboru partnerskej školy z Miskolca. Koncert mal veľký úspech a veľmi pozitívne ohlasy z oboch strán. Podobné podujatie pripravujeme opäť v Košiciach dňa 4. mája 2018, na ktorom vystúpia žiaci a pedagógovia spomínanej partnerskej školy. Koncert sme naplánovali v rámci programu Dni mesta Košice. Ďalšie podrobnosti v súvislosti s koncertom spresníme na web stránke našej školy.