• Srdcom-pohybom, Humenné 2018

     Kategória juniori / 1. miesto /  Učiteľka / S. Haulik

     Kategória mládež / 1. miesto /  Učiteľka / S. Haulik


     Tanec nemá hranice, Košice 2018

     Kategória juniori / 2. miesto /  Učiteľka / S. Haulik

     Kategória mládež / 3. miesto / Učiteľka / S. Haulik