Úvodná stránka.
   •  

    Umelecká vedúca / Danka FLORIANOVÁ, DiS. art.

    Cieľom súboru je viesť žiakov k sólovej prezentácií baletných variácii ako aj k synchronizácii a priestorovému cíteniu v skupinových choreografiách. Pri nácviku choreografií klásť dôraz na dôslednosť technického a výrazového prevedenia. Naučiť žiakov disciplíne v kolektívnom zoskupení. Podporovať u žiakov melodické cítenie, rytmiku a umelecký prejav. Vybudovať v žiakoch istotu v prevedení a naučiť ich bojovať s trémou. Reprezentovať školu na tanečných súťažiach, vystupovať na koncertoch organizovaných školou a verejne sa
    predstaviť na záverečnom absolventskom predstavení tanečného odboru.

    Korepetítor:

    Mgr. M. Píš