• Kristína SEKERÁKOVÁ, Dis. art.

        Úspešná absolventka Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach odbor hudobno - dramatické umenie - s hlavným vyučovacím predmetom herectvom. Počas školy spolupracovala spolu so svojimi pedagógmi herectva Mgr. art. Janou Wernerovou a Mgr. art. Petrom Kočišom v ich Divadle na Peróne v Košiciach. Vyučuje dramatickú prípravu, slovesnosť a dramatiku, umelecký prednes a javiskový pohyb. Okrem divadla a školy sa venuje aj spevu v speváckej zložke Folklórneho súboru Hornád v Košiciach. Práca s deťmi a mládežou pre ňu znamená prínos nielen v profesionálnej, ale hlavne v osobnej oblasti.