• Úvodná stránka
   • Adresa / Základná umelecká škola, Jantárová 6, 040 01 Košice

    E-mail / zusjantarova@zusjantarova.sk

    Pevná linka / 055 67 87 778


    Riaditeľ školy/ School Director / Mgr. art. Ján SAMSELY / +421 911 221 766

    Zástupca riaditeľa školy / Deputy Head of School / Mgr. Ľubov GERUSOVÁ / 055 67 87 778

    Zástupca riaditeľa školy / Deputy Head of School / Mgr. Janette ZORIČÁKOVÁ / +421 911 121 766


    Hospodárka školy / School Economist / Viera JURKOVÁ / +421 911 221 706