• Adresa / Základná umelecká škola, Jantárová 6, 040 01 Košice

     E-mail / zusjantarova@zusjantarova.sk

     Pevná linka / 055 67 87 778


     Riaditeľ školy / Mgr. art. Ján SAMSELY / +421 911 221 766

     Zástupca riaditeľa školy / Mgr. Ľubov GERUSOVÁ / 055 67 87 778

     Zástupca riaditeľa školyMgr. Janette ZORIČÁKOVÁ / +421 911 121 766


     Hospodárka školy / Viera JURKOVÁ / +421 911 221 706