Úvodná stránka.
   • Adresa / Základná umelecká škola, Jantárová 6, 040 01 Košice

    E-mail / zusjantarova@zusjantarova.sk


    Riaditeľ školy/ School Director / Mgr. art. Ján SAMSELY / 0911 221 766

    ZRŠ / Deputy Head of School / Mgr. Ľubov GERUSOVÁ / 0911 121 766

    ZRŠ / Deputy Head of School / PaedDr. Júlia TKÁČ / 0911 121 766


    Hospodárka školy / School Economist / Viera JURKOVÁ / 0911 221 706