Úvodná stránka.
    • Žiaci prijatí na SŠ a VŠ s umeleckým zameraním 2021 / 2022

     Paula Bajusová - TUKE katedra dizajnu Košice / uč. Mgr. B. Fedorová

     Petrana Pirická - Škola umeleckého priemyslu, dizajn digitálnych aplikácii Košice / uč. Mgr. B. Fedorová

     Petrana Pirická - SSOŠ Postupimská, grafik digitálnych médii Košice / uč. Mgr. B. Fedorová

     Alexandra J. Žigrayová - Škola umeleckého priemyslu, digitálna maľba Košice / uč. Mgr. K. Bobková

     Lucia Vargová - Škola umeleckého priemyslu, odevný dizajn Košice / uč. Mgr. K. Bobková

     Lenka Marcinová - Škola umeleckého priemyslu, grafický a priestorový dizajn Košice / uč. Mgr. K. Bobková

     Adam Walter - Škola umeleckého priemyslu Košice / uč. Mgr. art M. Tokárová     Medzinárodná súťaž „Portréty“, Košice

     Maroš Bavoľár - Čestné uznanie / uč. Mgr. B. Fedorová