Úvodná stránka.
        • Umeleckí vedúci / Mgr. art. Ján HRUBOVČÁK / Tomáš TABÁČEK, DiS. art.

          Jantár Brass je komorné zoskupenie plechových dychových nástrojov, ktoré hrdo nesie meno svojej Zušky. Má ambíciu venovať sa hudbe od baroka po súčasnosť. K súboru patrí neodmysliteľne aj hráč na bicie nástroje - v tomto prípade vojenský bubon.