Úvodná stránka.
   • Mgr. art. Radovan IGLÓDY

    Radovan Iglódy je absolventom magisterského štúdia na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici v štúdijnom programe: Hudobná interpretácia a teória so špecializáciou na jazz  - bicie nástroje. Vyučuje hru na bicie nástroje.

     

    BcA. Oliver SZIGETI

    Tri roky študoval bicie nástroje na Konzervatóriu a VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe u Martina Šulca. V rokoch 2017-2020 sa presunul do Brna, kde študoval na Jánáčkovej akadémii múzických umení na katedre jazzovej interpretácie pod vedením Mariána Ševčíka. V školskom roku 2018-2019 absolvoval ročnú stáž na Franz Liszt Academy of Music v Budapešti. V súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.