•  

    Mgr. art. Radovan IGLÓDY

    Radovan Iglódy je absolventom magisterského štúdia na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici v štúdijnom programe: Hudobná interpretácia a teória so špecializáciou na jazz  - bicie nástroje. Vyučuje hru na bicie nástroje.

     

    Ivan BARAN, DiS. art. 

    Na košickom konzervatóriu vyštudoval hru na pozaune a gitare. Ako vojak základnej služby pôsobil vo vojenskej dychovej hudbe v Topoľčanoch. Po ukončení vyučoval v Michalovciach. Neskôr ako profesionálny muzikant účinkoval s kapelami v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko). Absolvoval prvú atestačnú prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach od roku 2004 vyučuje hru na gitare a na bicie a vedie hudobnú skupinu Amber string.

     

    BcA. Oliver SZIGETI

    Tri roky študoval bicie nástroje na Konzervatóriu a VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe u Martina Šulca. V rokoch 2017-2020 sa presunul do Brna, kde študoval na Jánáčkovej akadémii múzických umení na katedre jazzovej interpretácie pod vedením Mariána Ševčíka. V školskom roku 2018-2019 absolvoval ročnú stáž na Franz Liszt Academy of Music v Budapešti. V súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.