Úvodná stránka.
   • Mgr. Beáta FEDOROVÁ /// Vedúca PK VO, TO, LDO 

    Vyštudovala SŠ a VŠ s výtvarným zameraním. Po skončení štúdia pracovala v reklamnej agentúre v Košiciach a v Prahe a pôsobila v reštaurátorskej dielni dr. M. Marianni v Pezinku. V spolupráci s Krajským múzeom v Prešove a Kultúrnym centrom v Martine inštalovala a ako kurátorka otvárala niekoľko výstav martinských umelcov, s ktorými neskôr spolupracovala na prezentácii v Internet Gallery YWSE a na otvorení ich výstavy vo Francúzsku v Paríži. Od roku 2004 sa podieľala na otvorení novovzniknutého výtvarného odboru v ZUŠ Jantárová v Košiciach, kde pôsobí dodnes.

     

    Mgr. Katarína BOBKOVÁ

    Vyštudovala propagačné výtvarníctvo na Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi a učiteľstvo výtvarného umenia na Prešovskej univerzite v Prešove. Vyučuje výtvarné techniky - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie žiakov v ročníkoch PŠ, ZŠ a ŠPD.

     

    Mgr. art. Martin IĽAŠ

    Vyučuje výtvarné techniky - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie žiakov v ročníkoch PŠ, ZŠ a ŠPD.

     

    Mgr. art. Mária Tokárová

    Vyučuje výtvarné techniky - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie žiakov v ročníkoch PŠ, ZŠ a ŠPD na pobočke Aténska-Tahanovce.