• Ing. Marianna JÚNOVÁ - ekonómka školy

     Viera JURKOVÁ - hospodársky pracovník


     Anton BUJŇÁK

     Emília VASIĽOVÁ

     Mária BABEJOVÁ

     Mária HERPÁKOVÁ

     Anna BODNÁROVÁ

     Tatiana DZURÍKOVÁ

     Ing. Ján RIŠKO

     Božena DEMČÁKOVÁ

     Mária HOLOTŇÁKOVÁ

     Ing. Gabriela DIGOŇOVÁ