Úvodná stránka.
   • Ing. Marianna JÚNOVÁ - ekonómka školy

    Viera JURKOVÁ - hospodársky pracovník


    Anton BUJŇÁK

    Jana IVANECKÁ /// Zastupovanie počas materskej dovolenky

    Emília VASIĽOVÁ /// Materská dovolenka

    Mária BABEJOVÁ

    Mária HERPÁKOVÁ

    Anna BODNÁROVÁ

    Tatiana DZURÍKOVÁ

    Ing. Ján RIŠKO

    Božena DEMČÁKOVÁ

    Mária HOLOTŇÁKOVÁ

    Ing. Gabriela DIGOŇOVÁ