Úvodná stránka.
    • budova školy je lokalizovaná v centre mesta
    • sme škola s najstaršou hudobnou tradíciou na Slovensku, z ktorej vyšli mnohé umelecké osobnosti
    • učiteľský kolektív je zložený z kvalitných umelcov 
    • viacerí pedagógovia sú aktívni muzikanti a profesionáli v danom odbore ( účinkujú v rôznych zoskupeniach - pop  rockové kapely,  jazzové zoskupenia, v orchestroch Štátneho divadla KE, Štátnej filharmónií KE )
    • mnohí z pedagógov vyučujú na stredných umeleckých školách  ( Konzervatóriach )
    • škola má koncertnú sálu, dve tanečné sály, divadelnú sálu, dva výtvarné ateliéry
    • triedy sú vybavené hudobnými nástrojmi, modernou zvukovou aparatúrou, elektrickými -nástrojmi, syntetizátoromi,audiovizuálnou technikou, počítačmi

     HUDOBNÝ ODBOR 

    • výučba sa zameriava okrem klasickej hudby aj na hudbu jazzovú, muzikálovú a popovú
    • žiaci majú možnosť účinkovať v rôznych zostúpeniach, kapelách, súboroch, ale aj v školskom dychovom orchestri  ( na škole existuje pop - rocková skupina Amber String, ľudový súbor Jantár a tanečný dychový orchester Klasik band )
    • ponúkame štúdium hry na týchto nástrojoch - klavír, akordeón, keyboard, gitara, elektrická gitara, trúbka, klarinet, fagot, saxofón, zobcová flauta, priečna flauta, husle, violončelo, bicie nástroje, cimbal, organ, spev

     TANEČNÝ ODBOR 

    • získavajú základy rôznych tanečných techník - klasického, ľudového, scénického, moderného s prvkami hiphopu, discodance
    • pravidelne účinkujú v celovečerných tanečných predstaveniach v divadelných priestoroch​​​​​
    • vyučovanie prebieha v moderných tanečných sálach, ktoré sú plne vybavené baletizolom, zrkadlami a  audio technikou

     VÝTVARNÝ ODBOR 

    • výučba sa zameriava na kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, dekoratívne vytváranie, fotografiu atď.
    • cieľom výučby je posilnenie výtvarnej gramotnosti v mnohorakých podobách, zobrazujúcich abstraktné, intímne či monumentálne a to v základných vyjadrovacích prostriedkoch ( bod, línia, tvar, svetlo, tieň, kompozícia, farba, priestor...)
    • každé dielo, ktoré v našich ateliéroch vznikne, nesie znaky originality zachytené rukou žiaka
    • výsledky práce našich študentov sú prezentované na verejných akciách ZUŠ, v galériách mesta, obchodných centrách, knižnici, verejných priestoroch školy
    • naši študenti sú úspešne pripravovaní na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním
    • taktiež sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží

     LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR 

    • žiaci získavajú skúsenosti v konferovaní verejných koncertov školy
    • účinkujú na rôznych verejných akciách ZUŠ, ale i mesta
    • aktívne sa zapájajú do rôznych divadelných a literárnych súťaží
    • LDO patrí medzi skupinové odbory, kde sa žiaci učia kolektívnej práci a pripravujú sa na ďalšie štúdium v hereckom odbore