• budova školy je lokalizovaná v centre mesta
     • sme škola s najstaršou hudobnou tradíciou na Slovensku, z ktorej vyšli mnohé umelecké osobnosti
     • učiteľský kolektív je zložený z kvalitných umelcov 
     • viacerí pedagógovia sú aktívni muzikanti a profesionáli v danom odbore ( účinkujú v rôznych zoskupeniach - pop  rockové kapely,  jazzové zoskupenia, v orchestroch Štátneho divadla KE, Štátnej filharmónií KE )
     • mnohí z pedagógov vyučujú na stredných umeleckých školách  ( Konzervatóriach )
     • škola má koncertnú sálu, dve tanečné sály, divadelnú sálu, dva výtvarné ateliéry
     • triedy sú vybavené hudobnými nástrojmi, modernou zvukovou aparatúrou, elektrickými -nástrojmi, syntetizátoromi,audiovizuálnou technikou, počítačmi

      HUDOBNÝ ODBOR 

     • výučba sa zameriava okrem klasickej hudby aj na hudbu jazzovú, muzikálovú a popovú
     • žiaci majú možnosť účinkovať v rôznych zostúpeniach, kapelách, súboroch, ale aj v školskom dychovom orchestri  ( na škole existuje pop - rocková skupina Amber String, ľudový súbor Jantár a tanečný dychový orchester Klasik band )
     • ponúkame štúdium hry na týchto nástrojoch - klavír, akordeón, keyboard, gitara, elektrická gitara, trúbka, klarinet, fagot, saxofón, zobcová flauta, priečna flauta, husle, violončelo, bicie nástroje, cimbal, organ, spev

      TANEČNÝ ODBOR 

     • získavajú základy rôznych tanečných techník - klasického, ľudového, scénického, moderného s prvkami hiphopu, discodance
     • pravidelne účinkujú v celovečerných tanečných predstaveniach v divadelných priestoroch​​​​​
     • vyučovanie prebieha v moderných tanečných sálach, ktoré sú plne vybavené baletizolom, zrkadlami a  audio technikou

      VÝTVARNÝ ODBOR 

     • výučba sa zameriava na kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, dekoratívne vytváranie, fotografiu atď.
     • cieľom výučby je posilnenie výtvarnej gramotnosti v mnohorakých podobách, zobrazujúcich abstraktné, intímne či monumentálne a to v základných vyjadrovacích prostriedkoch ( bod, línia, tvar, svetlo, tieň, kompozícia, farba, priestor...)
     • každé dielo, ktoré v našich ateliéroch vznikne, nesie znaky originality zachytené rukou žiaka
     • výsledky práce našich študentov sú prezentované na verejných akciách ZUŠ, v galériách mesta, obchodných centrách, knižnici, verejných priestoroch školy
     • naši študenti sú úspešne pripravovaní na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním
     • taktiež sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží

      LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR 

     • žiaci získavajú skúsenosti v konferovaní verejných koncertov školy
     • účinkujú na rôznych verejných akciách ZUŠ, ale i mesta
     • aktívne sa zapájajú do rôznych divadelných a literárnych súťaží
     • LDO patrí medzi skupinové odbory, kde sa žiaci učia kolektívnej práci a pripravujú sa na ďalšie štúdium v hereckom odbore