Úvodná stránka.
    • Mgr. Ľubov GERUSOVÁ /// Zástupkyňa riaditeľa 

     V našej ZUŠ vyučuje hru na husliach. Žiaci pod jej pedagogickým vedením reprezentovali školu na krajských i celoštátnych súťažiach, kde získali hodnotné ocenenia. Venuje sa tiež hre na gitare, je zakladateľkou košického speváckeho dua Vyšivanka (www.vysivanka.sk). Základné hudobné vzdelanie a absolutórium na konzervatóriu získala na Ukrajine, odkiaľ pochádza. Od roku 1991 pôsobí v Košiciach, kde okrem iného pracovala ako vedúca odd. estetiky v Centre voľného času na Popradskej ulici. V našej ZUŠ učí od 2003, v roku 2007 absolvovala magisterské štúdium na Katedre hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

      

     Milena ELIAŠOVÁ, DiS. art.

     Študovala hru na husliach na konzervatóriu v Košiciach u prof. F. Ginelliho a prof. M. Kyjovského. Neskôr študovala aj hru na gitare u uč. K. Medviďa. V súčasnosti vyučuje hru na husliach a hru na gitare. Viacerých žiakov pripravila na profesionálnu dráhu a sú úspešní v pedagogickej práci aj ako umelci v Štátnej filharmónii a v Štátnom divadle.

      

     Iveta DZUROVÁ, Dis. art.

     Pedagogička hry na husliach a komornej hry. Dlhodobo vykazuje výsledky prvotriednej práce, dôkazom čoho sú úspešné verejné koncerty a umiestnenia žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Spolupracuje so špičkovými pedagógmi konzervatórií a vysokých škôl. Špecifikom jej úspešnosti je ponuka štúdia hry na husliach už od 5 rokov dieťaťa v spolupráci s rodičmi.

      

     Mgr. art. Henrieta FÜLÖPOVÁ

     Základy hudobného vzdelania získala v ZUŠ Sabinov, v roku 2013 úspešne absolvovala Konzeravatórium Timonova 2 v Košiciach hru na husliach v tr. prof. K. Petrócziho a flautu ukončila v tr. prof. A. Trnovej, J. Burášovej. Počas štúdia získala 2. miesto na Celoslovenskej súťaži študentov konzervatória v roku 2009 / 2010 a Čestné uznanie v roku 2012 / 2013. Bakalárske štúdium absolvovala na Janáčkovej akadémii v Brne u prof. P. Walingera. V súčasnosti magisterské štúdium na Akadémii umení - Fakulta múzických umení v Banskej Bystrici. V triede prof. Mgr. art. P. Strenáčika. Je členkou skupiny prvých huslí v Štátnom divadle Košice. Na ZUŠ Jantárová 6 vyučuje hru na husliach.

      

     Mgr. Marián DEMETER

     Hru na husle  študoval na košickom konzervatóriu v roku 1976 - 1982 u p. prof. I. Ježa. Hudobnú pedagogiku vyštudoval v  Banskej Bystrici na UMB - Univerzita Mateja Bela, Pedagogická Fakulta - Katedra hudby. Od roku 1989 na ZUŠ Jantárová 6 vyučuje hru na husliach. Od roku 1991 / 1992 vedie školský ľudový súbor - Jantár.

      

     Michal HOLENDA, Dis. art.

     Bývalý študent našej ZUŠ Jantárová z triedy p. uč. Demetera. Po absolvovaní Gymnázia, Poštová 9 v Košiciach odbor matematika sa rozhodol vrátiť k hudbe. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach v triede prof. Lipátovej. Už počas štúdia začal profesionálne pôsobiť v Štátnom divadle v Košiciach. V súčasnosti je členom violovej skupiny Štátnej filharmónie Košice. Výučbe hry na husliach sa venuje od roku 2014.

      

     Július ILLEŠ, Dis. art.

     Študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Košiciach. Je členom Štátnej filharmónie Košice. Na našej škole okrem vyučovania hry na husliach vedie Orchester ZUŠ. Venuje sa tiež aranžovaniu skladieb.