Úvodná stránka.
   • Právna forma a stanovy RZ
    Jantárový štvorlístok, o. z. je príspevkovou organizáciou, registrovanou na Ministerstve vnútra SR. Podľa stanov je najvyšším orgánom združenia Plenárna schôdza, ktoré je zvolaná raz ročne.


    Revízna komisia

    Kontrolným orgánom je revízna komisia.


    Výkonným orgánom združenia je Rodičovská rada.

    Členovia Rodičovskej rady v školskom roku 2022 / 2023

    JUDr. Daniela SOKOL /// predsedníčka

    Ing. Miriam GAŠPAROVIČOVÁ /// ekonóm

    Tatiana LORKOVÁ /// zapisovateľka

    Mgr. Tatiana ULMANNOVÁ /// člen

    Mgr. Katarína POPOVIČ /// člen


    Snahou združenia je podporovať aktivity žiakov vo všetkých odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický, a to financovaním rôznych súťaží, organizovaním koncertov, výstav, tanečných a divadelných predstavení, nákup učebných pomôcok, materiálno-technického zabezpečenia (nákup výtvarných potrieb, kostýmov, nástrojov).


    Jantárový štvorlístok, občianske združenia, Jantárová 6, 04001 Košice, IČO 50062115