Úvodná stránka.
    • 1992
     • Ľudový súbor Jantár

      Ľudový súbor Jantár

      Umeleckí vedúci


      Mgr. Marián DEMETER

      Mgr. art. Juraj HELCMANOVSKÝ ml.

      Mgr. art. Václav Mráz


      Súbor Jantár vznikol v roku 1992 pri Základnej umeleckej škole Jantárová 6 v Košiciach. Jej členmi sú žiaci školy vo veku od 9 do 18 rokov, ktorí študujú spev, hru na husle, violu, violončelo, kontrabas, cimbal, akordeón. Hlavným cieľom súboru je viesť mladých hudobníkov k poznaniu ľudovej hudby, piesní a tancov. Zábavnou formou vytvoriť pozitívny vzťah k tomuto druhu ľudového umenia. Žiaci sa pri nácvikoch oboznamujú s charakteristickými znakmi ľudovej piesne jednotlivých regiónov najmä východného Slovenska. Osvojujú si ich melodiku, harmóniu i charakteristickú rytmiku. Hra sprievodných nástrojov: cimbal ,viola, kontrabas, či druhého hlasu v husliach v nich zdokonaľuje harmonické a rytmické cítenie. Okrem hudobných schopností hra v súbore napomáha rozvíjať aj dôležité charakterové vlastnosti ako kolektívnosť, ohľaduplnosť, súdržnosť, prispôsobivosť, systematickosť, dôslednosť, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nielen úspešnej súborovej hry, no i každodenného života. V neposlednom rade tu vzniká láska k ľudovej piesni a tradíciám ľudového umenia, ktorá ich sprevádza v ďalšom živote a otvára im dvere k účinkovaniu v stredoškolských či vysokoškolských folklórnych súboroch. Súbor Jantár sa svojimi vystúpeniami pravidelne prezentuje na školských interných, či verejných koncertoch a rôznych akciách organizovaných mestom Košice, a v regióne Košice – Okolie. Zúčastnil sa na súťažiach a mládežníckych festivaloch doma i v zahraničí ako napr: Margecany, Habovka na Orave, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko ,Anglicko a Mexiko.

    • 19.05.
     • Srdečne Vás pozývame do spoločenského centra Južan / Smetanova 4


      19.05.2023 / 16:30


      Foto z akcie