Úvodná stránka.
      • Umelecký vedúci / Mgr. art. Marián BUJNOVSKÝ / BcA. Veronika HAVASI

        Cieľom speváckeho zboru je spievanie v kolektíve, harmonické akordické cítenie, správna artikulácia, správne dýchanie, rytmické cítenie, spievanie spamäti, vystupovanie na javisku. Košický detský spevácky zbor vznikol v roku 1975 v bývalom Dome kultúry VSŽ. Od vzniku hudobnej školy Jantárová, zbor úzko spolupracoval s celou školou do roku 2004. Následne sa zbor presťahoval do priestorov na ulici Milosrdenstva. Následne sa zbor presťahoval do priestorov Krajského osvetového strediska, kde pôsobil do roku 2010. Od roku 2010 sa zbor spojil s hudobnou školou Vlada Urbana na Starozágorskej ulici, kde pôsobil do roku 2015 pod názvom Mladé hlasy. Neskôr spevácky zbor pôsobil na Základnej škole na Masarykovej ulici a do augusta 2020 využíval priestory Kulturparku v Košiciach. Košický detský spevácky zbor reprezentoval našu krajinu v Belgicku, Holandsku, Česku, Poľsku, Slovinsku, Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Srbsku, Bulharsku, Rakúsku, Taliansku, Mexiku a vo Švajčiarsku. Zbor dvakrát získal cenu Cum laude na európskej súťaži v Neerpelte v Belgicku. Vydal sedem CD a audiokazetu Pre Vás spieva KDSZ. Jeho repertoár tvorí ľudová, romantická, muzikálová, vianočná a sakrálna hudba, skladby klasikov, evergreeny, černošské spirituály aj súčasná slovenská a svetová zborová tvorba. Zbor založil Ľubomír Varínsky s manželkou Oľgou, ktorá ho dodnes vedie. Zbor má dvoch nových vedúcich a to Mgr. art. Mariána Bujnovského a BcA. Veroniku Havasi, ktorí naďalej spolupracujú s pani Mgr. Oľgou Varínskou. Rok 2020 bol pre tento zbor výnimočný z hľadiska 45.výročia speváckeho zboru od založenia. Mgr.art.Marián Bujnovský a BcA. Veronika Havasi sa v spolupráci so ZUŠ Jantárová snažia o znovuzrodenie tohto speváckeho zboru od roku 2020. Pandémia koronavírusu však toto znovuzrodenie spomalilo, no nie zastavilo. Dnes sú vedúci pripravení a motivovaní na prácu v speváckom zbore.