• Úvodná stránka
    • CIMBALOVÝ PREŠPORK 2020 

     Gratulujeme pánovi uč. Mgr. art. J. Helcmanovskému ml. a jeho žiakom.

     Odkaz na diplomy


     CIMBALOVÝ PREŠPORK 2021

     Gratulujeme pánovi uč. Mgr. art. J. Helcmanovskému ml. a jeho žiakom.

     Odkaz na diplomy