• Úvodná stránka
   • 12. Ročník súťaže spev bez hraníc - staré mesto, Košice 2018

    Doplníme... / Učteľ / D. Kompušová


    30. Ročník Medzinárodného Gala festivalu detských spevákov vo Figueira da Foz v Portugalsku 2018

    Martina Klobošičová / 1. miesto / Učiteľ / D. Kompušová