• 12. Ročník súťaže spev bez hraníc - staré mesto, Košice 2018

     Doplníme... / Učteľ / D. Kompušová


     30. Ročník Medzinárodného Gala festivalu detských spevákov vo Figueira da Foz v Portugalsku 2018

     Martina Klobošičová / 1. miesto / Učiteľ / D. Kompušová