Úvodná stránka.
   •  

    Prehlásenie o prístupnosti

    Webové sídlo Základnej umeleckej školy www.zusjantarova.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené Základnej umeleckej škole, Jantárová 6, Košice výlučne klasickou poštou. Ide o dokumenty, ktoré Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

     

    Zmluvy a faktúry

    http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:266