• Talentmánia, ZŠ Jenisejská, Košice 2018 / 2019

      Karin Čopáková / Hra na hud. nástroji / 1. miesto / Učiteľ / V. Súkeníková-Tokárska


      Súťaž o cenu starostky MČ Nad Jazerom, Košice 2018 / 2019

      Lucia Családiová / Veková kategória I. / 2. miesto / Učiteľ / S. Pavlovičová

      Barbora Horváthová / Veková kategória I. / 1. miesto / Učiteľ / S. Pavlovičová


      XVIII. Medzinárodný festival Euromusette & Goldentango mladých akordeonistov, Rajecké Teplice 2018 / 2019

      Lucia Családiová / Veková kategória 0. C / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová

      Barbora Horváthová / Veková kategória I. / Pásmo / brondzové / Učiteľ / S. Pavlovičová

      Lukáš Kozlay / Veková kategória 0. B / Pásmo / strieborné / Učiteľ / V. Súkeníková-Tokárska


      ASPUŠ - Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl, Nové Zámky, 2018 / 2019

      Lucia Családiová / Veková kategória I. / Pásmo / brondzové / Učiteľ / S. Pavlovičová

      Diana Családiová / Veková kategória III. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová