Úvodná stránka.
    • Ondrej LENÁRT

      

     Ondrej Lenárd (narodený 1942, Krompachy) je jednou z najväčších osobností, ktoré študovali na tejto ZUŠ. Patrí k špičkovým dirigentským osobnostiam doma aj v zahraničí. Jeho prínos pre slovenskú hudobnú scénu je nevyčísliteľný. Okrem aktívnej dirigentskej činnosti odovzdával svoje skúsenosti aj ako pedagóg na VŠMU v Bratislave. Ondrej Lenárd získal základné hudobné vzdelanie štúdiom klavírnej hry na Hudobnej škole v Košiciach u profesorky Homolovej. V rokoch 1959 – 1964 študoval na VŠMU v Bratislave (v triede profesora dr. Rajtera) dirigovanie orchestra. Štúdium ukončil absolventským koncertom so Slovenskou filharmóniou. Už počas štúdia pôsobil ako zbormajster bratislavského operného zboru. V rokoch 1962 – 1969 pôsobil postupne ako asistent, dirigent a zbormajster v SND. Potom dirigoval Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, s ktorým absolvoval rad nahrávok a koncertov v Československu, Španielsku, Bulharsku, Taliansku, ZSSR.

     Od roku 1977 sa stal jeho šéfdirigentom. Od roku 1970 dirigoval (a neskôr pôsobil aj ako šéfdirigent) Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Hosťovsky dirigoval viacero koncertov Slovenskej filharmónie v Košiciach, v roku 1976 získal so zborom na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Arezze medzinárodnú cenu za polyfóniu. Hosťoval tiež na operných predstaveniach v bývalej NDR, dirigoval symfonické orchestre v Maďarsku, ZSSR, NDR, Bulharsku i v Kanade. 
     Od roku 1979 sa jeho meno spájalo s Japonským orchestrom Japan Shinsei Symphony Orchestra, kde pôsobil ako stály hosť. V rokoch 1984 – 1986 bol opäť šéfdirigentom SND v Bratislave, v rokoch 1997 – 1999 pôsobil aj ako jeho riaditeľ. Od roku 1991 viedol Slovenskú filharmóniu a od roku 1995 bol jej hudobným riaditeľom a súčasne šéfdirigentom. Od roku 2000 pôsobí na Hudobnej fakulte VŠMU, prednáša na Katedre skladby a dirigovania. Profesor Lenárd nahral viac ako 1100 titulov symfonickej a opernej literatúry, hosťoval takmer vo všetkých štátoch Európy, v USA a Japonsku. Vyniká predovšetkým ako interpret hudby 19. a 20. storočia.

    • Alexander CATTARINO

      

     Alexander Cattarino (narodený 1940, Košice) je dlhoročným členom a sólistom Slovenského komorného orchestra B. Warchala (SKO), s ktorým ako čembalista a klavirista uskutočnil v priebehu 30 rokov množstvo koncertov po celom svete. Je absolventom VŠMU v Bratislave a Hochschule für Musik und darstellende  Kunst vo Viedni. Okrem SKO účinkoval ako sólista so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom, Žilina, Zlínskou filharmóniou a Weimarským komorným orchestrom. Jeho interpretačné majstrovstvo dokumentuje množstvo nahrávok.

  • Ďalší bývalí žiaci

    

   Lýdia URBANČÍKOVÁ (narodená 1942)

   muzikologička, hudobná publicistka, dlhoročná hudobná redaktorka Slovenského rozhlasu. Štúdium hudobnej vedy absolvovala na pražskej Karlovej univerzite.


   Václav ADAMÍRA  (narodený 1944)

   violončelista a hudobný pedagóg s bohatou sólovou a komornou koncertnou činnosťou. Pôsobí v Českej republike a v súčasnosti s komorným súborom Trio Bohemica koncertuje v Japonsku.


   Stanislav ZAMBORSKÝ (narodený 1946)

   významný slovenský klavirista a pedagóg. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach, na VŠMU v Bratislave a na Hudobnej akadémii F. Liszta v Budapešti. V rokoch 1981 - 1992 bol sólistom Štátnej filharmónie Košice. Pedagogicky pôsobil na katedre hudbnej výchovy Pdf UK v Trnave, na Higher Institute of Musik v Kuvajte 1978 - 1980 a od roku 1981 na VŠMU v Bratislave. Stanislav Zamborský sa predstavil na mnohých domácich festivaloch, účinkoval so všetkými slovenskými a niektorými českými telesami. Koncertoval v mnohých európskych štátoch, v Kuvajte, Izraeli, na Kube a v Južnej Kórei. Realizoval rad nahrávok, pôsobí aj ako člen, resp. predseda medzinárodných interpretačných súťažných  porôt a lektor majstrovských kurzov.


   Juraj HIDVÉGHY (narodený 1967)

   výkonný riaditeľ RTVS Košice a riaditeľ pesničkovej sútaže Slovenského rozhlasu „Košický zlatý poklad“.


   Mária KORNICÍKOVÁ (narodená 1975)

   muzikologička, dramaturgička Štátnej filharmónie Košice. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

    

   Z mladšej generácie

    

   Rasťo a Robo KOPINOVCI

   založili v r. 1997 rockovú kapelu Nocadeň. Rok 2017 je rokom 20-ročnej histórie kapely, ktorá dosiahla významné úspechy aj v zahraničí.


   Viliam GUTRAY

   je spoluzakladateľ skupiny No Name, vznikla v r. 1996.


   Peter BIČ

   založil skupinu Peter Bič Projekt v r. 2010, po odchode zo skupiny IMT Smile, kde dlhé roky pôsobil.


   Tomi OKRES

   Hudobné štúdium: ZUŠ - Kováčska (Zbrojničná 1983 -1990), Konzervatórium (Hlavná ul. 1990 -1996 )

   1986 - 1997 / rôzne lokálne kapely

   1998 - 2003 / STV Košice (hudobný režisér)

   1998 - 2005 / kapela IMT Smile (občasne doteraz)

   2006 - 2017 / kapela CIRKUS

   2012 - 2017 / producent a kapelník Lukáša ADAMCA

   2018 / česká kapela CHINASKI

   Medzitým rôzne spolupráce (štúdiová aj koncertná) s Richard Müller, Jana Kirschner, Marián Čekovský, Katarína Knechtová, Adam Ďurica a ďalší....

   Od roku 2011 prevádzkovanie podniku Pub U kohúta, kde pravidelne znie "živá" hudba.