• Mgr. Andrea TÓTHOVÁ /// Vedúca PK spev 

    Spev študovala na žilinskom konzervatóriu v triede profesorky Jany Škripekovej. Vysokoškolské  štúdia  absolvovala na Pedagogickej fakulte KU, katedre hudby v Ružomberku pod vedením L. Šomorjaiovej v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov, zameranie - SPEV. V rokoch 1991 - 1992 pôsobila ako členka profesionálneho Slovenského komorného zboru pod taktovkou dirigenta Miroslava Procházku v Bratislave. V roku 1993 sa stala členkou operného zboru v Štátnom divadle v Košiciach. Už počas pôsobenia v košickom divadle, taktiež v roku 1993 začala vyučovať spev na ZUŠ - Jantárová 6, na ktorej pôsobí dodnes. Od roku 2009 pôsobí ako pedagóg operného spevu na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach.

     

    Mgr. Mária JAKABOVÁ, Dis. art.

    Vyučuje spev a hudobnú náuku.

     

    Michaela SIBERTOVÁ, Dis. art.

    Odbor spev študovala na konzervatóriu v Košiciach v tr. Elišky Pappovej. V roku 1992 sa stala členkou operného zboru v Štátnom divadle v Košiciach. V roku 1996 začala vyučovať spev na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, na ktorej pôsobí dodnes.

     

    Darina KOMPUŠOVÁ, DiS. art. 

    Absolvovala prestížne konzervatórium v Prahe - Konzervatoř Jaroslava Ježka, odbor muzikál, ktorý bol zameraný predovšetkým na tanec a spev. Pôsobila v rôznych pražských kapelách a spolupracovala napr. s Jankem Ledeckým. Po absolvovaní KJJ pôsobila v pražských divadlách v rôznych muzikáloch a taktiež viedla tanečný krúžok pre deti v Prahe. Ako pedagóg má za sebou desiatky choreografií a na konte niekoľko víťazstiev.