Úvodná stránka.
   • Mgr. Andrea TÓTHOVÁ /// Vedúca elokovaného pracoviska Irkutská 1 v Košiciach 

    Spev študovala na žilinskom konzervatóriu v triede profesorky Jany Škripekovej. Vysokoškolské  štúdia  absolvovala na Pedagogickej fakulte KU, katedre hudby v Ružomberku pod vedením L. Šomorjaiovej v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov, zameranie - SPEV. V rokoch 1991 - 1992 pôsobila ako členka profesionálneho Slovenského komorného zboru pod taktovkou dirigenta Miroslava Procházku v Bratislave. V roku 1993 sa stala členkou operného zboru v Štátnom divadle v Košiciach. Už počas pôsobenia v košickom divadle, taktiež v roku 1993 začala vyučovať spev na ZUŠ - Jantárová 6, na ktorej pôsobí dodnes. Od roku 2009 pôsobí ako pedagóg operného spevu na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach.

     

    Mgr. Mária JAKABOVÁ, Dis. art./// Vedúca PK spev 

    Vyučuje spev a hudobnú náuku.

     

    Michaela SIBERTOVÁ, Dis. art.

    Odbor spev študovala na konzervatóriu v Košiciach v tr. Elišky Pappovej. V roku 1992 sa stala členkou operného zboru v Štátnom divadle v Košiciach. V roku 1996 začala vyučovať spev na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, na ktorej pôsobí dodnes.

     

    BcA. Veronika HAVASI

    Štyri roky študovala operný spev na Štátnom Konzervatóriu v Košiciach. Absolvovala na Konzervatóriu v Bratislave, v triede pani profesorky Marty Beňačkovej. V roku 2014 - 2017 študovala ďalej operný spev na Janáčkovej Akadémii Múzických Umení v Brne u pani profesorky Tatiany Teslie. Dlhé roky spievala v detskom speváckom zbore Zvonček a ŠDKE. Neskôr bola členkou aj speváckeho zboru ŠDKE a NdBrno. V roku 2017 sa stala finalistkou Medzinárodnej speváckej súťaže Elizabeth Házy v Nových Zámkoch. Vystupovala na rôznych koncertoch na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Maďarsku vo Fínsku a Francúzsku. Spolupracovala so sólistami a umelcami, ako Peter Dvorský, Jaroslav Dvorský, Sándor Árpád, Ludovik Kendi, Peter Cmorík, Marián Čekovský, Ondřej Ruml, Štefán Hundža a Tomáš Hundž, Zoltán Jakab, Ensemble Frizzante, František Beer. V opernom štúdiu v Bratislave a Brne mala príležitosť si zaspievať postavy: Cybéle z opery Orfeus v podsvetí od J. Offenbacha, 1.žienka z opery Rusalka od A. Dvořáka, Coloratura z opery impresario in angustie od D. Cimarosu, Kráľovná noci z opery Čarovná flauta od W. A. Mozarta.

     

    Tatiana LESÁKOVÁ

    Aktuálne študuje spev na konzervatóriu v Košiciach v triede profesorky A. Tóthovej. Na ZUŠ - Jantárová 6, začala vyučovať minulý rok a teší sa na ďalšie skúsenosti, ktoré nadobudne so svojimi žiakmi. S umeleckou školou je veľmi spokojná a verí, že jej žiaci taktiež.