Úvodná stránka.
   • Dňa 6.6.2017 sa na ZUŠ - Jantárová 6 v Košiciah konal VIII. ročník Celoslovenskej súťaže POP - ROCK a JAZZ hudobných skupín základných umeleckých škôl, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky. Záštitu nad touto súťažou prevzal primátor mesta Košice - Richard Raši. Súťaže sa zúčastnilo 17 hudobných zoskupení ZUŠ z celého Slovenska. Súťažilo sa v dvoch žánroch a to JAZZ - 8 hudobných skupín a POP - ROCK - 9 hudobných skupín. Každý žáner mal tri kategórie: I.- do 16 rokov, II. - do 18 rokov, III. - do 20 rokov. V každej kategórii sa vypočítal vekový priemer hudobného zoskupenia, pričom členmi hudobných zoskupení mohli byť len žiaci školy. Účasť pedagógov, alebo bývalýčh žiakov školy nebola prípustná. Otvorenie súťaže bolo o 8,15, ďalej sa pokračovalo podľa harmonogramu. Každá kapela mala 20 minútový priestor na prípravu a samotné súťaženie. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov prebehlo o 16:45. Zahájilo ho krátke vystúpenie Doroty Tóthovej (spev) - bývalej žiačky školy, študentky Konzevatória J. Ježka v Prahe a člena poroty Arpáda Farkaša (klavír).

    Celú súťaž hodnotila odborná porota, ktorá bola zložená z troch špičkových slovenských hudobníkov - menovite: Pavel Zajáček (skladateľ, aranžér), Peter Solárik (bicista), Arpád Farkaš (jazzový klavírista).

    Porotcovia, ale i organizátor súťaže ZUŠ Jantárová 6 zhodne skonštatovali, že celková technická a umelecká prípravenosť zúčastnených hudobných skupín bola na vysokej úrovni a že súťaž má každým ročníkom čoraz vyšiu úroveň, či už po stránke umeleckej, ale i organizačnej. Práve organizácia a celkový priebeh súťaže boli veľmi kladne ohodnotené prítomnými súťažiacími. Paralelne s touto súťažou prebehol aj IIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorej téma bola „Hudobné zátišie“.