Úvodná stránka.
    • Erik KUCA, DiS. art. /// Vedúci PK gitara 

     Študoval hru na klasickej gitare na konzervatóriu v Košiciach u Mgr. A. Jozefa Haluzu. Úspešne absolvoval v roku 2008 a od vtedy je zamestnancom ZUŠ Jantárová 6. Pôsobil 10 rokov v hudobnej skupine Good Fancy, ktorá viackrát vyhrala sútaže ako Košický zlatý poklad a Uss Talent night.

      

     Jozef PIGULA, DiS.art.

     Študoval hru na klasickej gitare na konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Na konzervatóriu ho postupne vyučovali: Mgr. art. Peter Tomko, Attilla Tverďák, Konštantín Medviď DiS.art., Mgr. art. Pavol Jakab. Štúdium ukončil v šk.roku 2012/ 2013. Od roku 2007 vyučuje hru na gitare a komornú hru na Základnej umeleckej škole Jantárová 6 v Košiciach, pobočka Irkutská 1.

      

     Ivan BARAN, DiS. art.

     Na košickom konzervatóriu vyštudoval hru na pozaune a gitare. Ako vojak základnej služby pôsobil vo vojenskej dychovej hudbe v Topoľčanoch. Po ukončení vyučoval v Michalovciach. Neskôr ako profesionálny muzikant účinkoval s kapelami v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Španielsko). Absolvoval prvú atestačnú prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach od roku 2004 vyučuje hru na gitare a na bicie a vedie hudobnú skupinu Amber string.

      

     MgA. Vaclav MRÁZ, DiS. art.

     Štúdium: 1996 - 2020 / Konzervatórium v Košiciach, hra na kontrabase, pedagóg Vojtech Velíšek, Pavol Rozum / 2002 - 2006 / Janáčkova akadémia múzických umení Brno, hra na kontrabase, pedagóg doc. Miloslav Jelínek / 2006 - 2007 / Universita di musica Giuseppe Tartini v Trieste, pedagóg Stefano Sciascia. Pracovné skúsenosti: 2001- súčasnosť Štátne divadlo Košice (20. sezóna), pozícia hráč na kontrabase / 2008 - 2011 / Poddukelský umelecký ľudový súbor, pozícia hráč na kontrabase / 2009 - 2010 / ZUŠ Mikuláša Moyzesa Prešov, pozícia pedagóg hry na gitare a kontrabase / 2010 - 2015 /  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov, pozícia pedagóg hry na kontrabase / 2010 - 2016 / Súkromná základná umelecká škola Dama Prešov, pozícia pedagóg hry na gitare, basovej gitare a kontrabase / 2010 - 2016 / CZUŠ sv. Mikuláša Prešov, pozícia pedagóg hra na gitare, basovej gitare a kontrabase / 2014 - 2016 / Štátne konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice, pozícia pedagóg hry na kontrabase / 2019 / súčasnosť ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, pozícia pedagóg hry na gitare, basovej gitare. Spolupráca: Štátna filharmónia Košice / Štátna filharmónia Brno / Pražská komorná filharmónia

      

     Pavol STRAPÁČ, DiS. art.

     Svoje hudobné vzdelanie začal ako 11 ročný štúdiom hry na gitare na ZUŠ v Púchove, ktorú úspešne absolvoval v r. 1999. V rokoch 2003 - 2009 študoval hru na klasickej gitare na žilinskom konzervatóriu pod vedením Mgr. art. Petra Remeníka. Pedagogicky začal pôsobiť už počas štúdia na konzervatóriu ( lektor git. kurzu v Púchove, učiteľ hry na gitaru na ZUŠ F.Kafendu vo Vrútkach a na SZUŠ v Žiline ). Od r. 2009 vyučoval hru na klasickej gitare na ZUŠ v Púchove a zároveň na ZUŠ v Považskej Bystrici, kde vyučoval sedem rokov. V Púchove pôsobil do r. 2018, po presťahovaní sa do Košíc zastupoval pol roka na ZUŠ M. Hemerkovej a od šk.roku 2018/ 2019 začal vyučovať na ZUŠ Jantárová. Venuje sa predovšetkým klasickej hre na gitaru a svojim žiakom sa usiluje pootvoriť dvere do nádherného sveta klasickej gitary. 

      

     Tomáš TABÁČEK, DiS. art.

     Volám sa Tomáš Tabáček a mám 20 rokov. Pochádzam z malého mestečka Spišské Vlachy. Na gitaru som začal hrať vo veku 7 rokov a teraz už to je 13 rokov, čo sa venujem hudbe. V roku 2016 som začal študovať hudobný odbor - hra na gitare na Konzervatóriu, Timonova 2 v Košiciach. Medzi moje záľuby a koníčky patrí okrem hudby aj audiovizuálna a multimediálna tvorba - práca s počítačom a softvérom na tvorbu úpravu zvuku, obrazov, videí... V súčasnosti pôsobím v niekoľkých hudobných telesách, kde hrajem na strunové nástroje. V našom miestnom dychovom orchestri hrám taktiež na dychový hudobný nástroj heligon, čo je pochodová tuba, na ktorom sa učím hrať sám.