Úvodná stránka.
   • Umeleckí vedúci / Mgr. art. Radovan IGLÓDY / BcA. Oliver SZIGETI

    Self Marching Band je hudobné teleso, ktoré vzniklo v šk. roku 2021/2022, avšak kvôli pandémii začalo teleso aktívne pracovať až v januári 2022. Tvoria ho žiaci oddelenia bicích nástrojov pod vedením pedagógov Olivera Szigetiho a Radovana Iglódyho. Súbor interpretuje známe klasické, ale aj populárne skladby pričom k tomu využíva najrôznejšie druhy bicích nástrojov, čo zoskupeniu dodáva unikátny a ničím nenahraditeľný zvuk.

    Členovia skupiny:

    O. CACARA

    J. ČANÍK

    A. CHALACHAN

    A. DROZD

    F. FIRDA

    B. KOLLÁROVÁ

    L. KOZLAY

    J. OLOŠTIAK

    B. STUPAVSKÁ

    Foto / Videá