Úvodná stránka.
    • Umeleckí vedúci Mgr. art. Juraj HELCMANOVSKÝ ml. / Mgr. Marián DEMETER

     Súbor Jantár vznikol v roku 1991 pri Základnej umeleckej škole Jantárová 6 v Košiciach. Jej členmi sú žiaci školy vo veku od 9 do 19 rokov, ktorí študujú spev, hru na husle, violu,  violončelo, kontrabas, cimbal, akordeón. Hlavným cieľom súboru je výchova mladých hudobníkov v oblasti ľudovej hudby. Zábavnou formou vytvoriť pozitívny vzťah k tomuto druhu ľudového umenia. Žiaci sa pri nácvikoch oboznamujú s charakteristickými znakmi ľudovej piesne jednotlivých regiónov najmä východného Slovenska. Osvojujú si ich melodiku, harmóniu i charakteristickú rytmiku.  Hra sprievodných nástrojov: cimbal, viola, kontrabas, či druhého a tretieho hlasu v husliach v nich zdokonaľuje harmonické a rytmické cítenie. Okrem hudobných schopností napomáha hra v súbore rozvíjať aj dôležité charakterové vlastnosti ako sú kolektívnosť, ohľaduplnosť, súdržnosť, prispôsobivosť, systematickosť, dôslednosť, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nielen úspešnej súborovej hry, no i každodenného života. V neposlednom rade tu vzniká láska k ľudovej piesni a tradíciám ľudového umenia, ktorá ich sprevádza v ďalšom živote a otvára im dvere k účinkovaniu v stredoškolských či vysokoškolských folklórnych súboroch. Súbor Jantár pravidelne vystupuje na školských,  či verejných koncertoch, ale i na rôznych akciách organizovaných mestom Košice a v regióne Košice - okolie. Zúčastnil sa na súťažiach a festivaloch doma i v zahraničí (Habovka na Orave, Rakúsko, Taliansko, Anglicko, Mexiko).

     V súčasnosti pôsobí ľudový súbor v tomto obsadení:

     M. BÁČIKOVÁ / 1. husle // I. Dzurová, DiS. art. 

     Z. KOČÁNOVÁ / 1. husle // J. Illeš, DiS. art. 

     I. VISLOCKÁ / 1. husle // Mgr. M. Demeter

     M. BODY / 2. husle // M. Holenda, DiS. art.

     S. JENÍK / 2. husle // M. Eliášová, DiS. art.

     K. MATIAŠ / 2. husle // M. Holenda, DiS. art.

     V. PŠÁROVÁ / 2. husle // Mgr. M. Demeter

     M. RABADOVÁ / 2. husle // I. Dzurová, DiS. art.

     R. REPOVSKÁ / 2. husle // Mgr. M. Demeter

     E. M. SUKOVSKÁ / 2. husle // Mgr. art. J. Helcmanovský

     R. SUKOVSKÝ / cimbal // Mgr. art. J. Helcmanovský ml.

      

  •