• Medzinárodná klavírna súťaž - Sátoraljaújhely, Maďarsko 2018 / 2019

      Lenka Bóriková / 2. miesto / Učiteľ / Z. Perháčová


      Klavírna súťaž, Spišská Nová Ves 2018 / 2019

      S. Švec / Pásmo / zlaté / Učiteľ / S. Gerberyová

      A. Csatlós / Pásmo / bronzové / Učiteľ / Ľ. Kropuchová


      Regionálna prehliadka v štvorručnej hre na klavíri Košice

      M. Ľašová, T. Ľašová / laureáti súťaže/ učiteľ / S. Gerberyová


      Celoslovenská súťaž Piano v modernom rytme Bojnice

      M. Ľašová, T. Ľašová / zlaté pásmo, 1. miesto / učiteľ / S. Gerberyová

      N. Demeter / zlaté pásmo, 2. Miesto / učiteľ / S. Gerberyová

      S. Švec / strieborné pásmo / učiteľ / S. Gerberyová