• Úvodná stránka
    • Medzinárodná klavírna súťaž - Sátoraljaújhely, Maďarsko 2018 / 2019

     Lenka Bóriková / 2. miesto / Učiteľ / Z. Perháčová


     Klavírna súťaž, Spišská Nová Ves 2018 / 2019

     S. Švec / Pásmo / zlaté / Učiteľ / S. Gerberyová

     A. Csatlós / Pásmo / bronzové / Učiteľ / Ľ. Kropuchová


     Regionálna prehliadka v štvorručnej hre na klavíri Košice

     M. Ľašová, T. Ľašová / laureáti súťaže/ učiteľ / S. Gerberyová


     Celoslovenská súťaž Piano v modernom rytme Bojnice

     M. Ľašová, T. Ľašová / zlaté pásmo, 1. miesto / učiteľ / S. Gerberyová

     N. Demeter / zlaté pásmo, 2. Miesto / učiteľ / S. Gerberyová

     S. Švec / strieborné pásmo / učiteľ / S. Gerberyová