• OZNAMY

   •  

    12.04.2021/ Prezenčné individuálne vyučovanie hudobného odboru 1. až 4. ročníka / Viac info

     

    17.03.2021Vyučovanie HN dňa 17. / 18. / 19.03.2021 na pobočke Irkutská a Klátovská nebude.

     

    08.03.2021/ Prechádzame na dištančné vzdelávanie.

     

    01.03.2021/ Prezenčné individuálne vyučovanie hudobného odboru 1. až 4. ročníka / Viac info

     

    10.02.2021 / Jarné prázdniny 22.02.2021-26.02.2021

     

    09.02.2021Vyučovanie HN dňa 09.02.2021-11.02.2021na pobočke Irkutská nebude.

     

    08.02.2021 / Prezenčná výučba je zrušená. Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

     

    01.02.2021 / Polročné prázdniny sú zrušené. Normálne prebieha dištančná výučba.

     

    11.01.2021 / Dištančné vzdelávanie od 11.01.2021 do 24.01.2021 februára.

     


     

    21.12.2020 / Vianočné prázdniny od 21.12.2020 do 11.01.2021.

     

    14.12.2020 / Vyučovanie HN 2. a 3. ročník dňa 14.12.2020 z technických príčin nebude.

     

    19.11.2020 / Vyučovanie HN dňa 19.11.2020 na pobočke Irkutská nebude.