• Celoslovenská prehliadka mladých gitaristov 12. ročník, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava 2017 / 2018

     Simon Puchý / Pásmo / zlaté / Učiteľ / K. Medviď


     Prešovská cimbalová struna, Prešov 2017 / 2018

     Nelly Tomčová / Kategória I. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / J.Helcmanovský

     Eliška Kavuľová / Kategória I. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / J.Helcmanovský

     Richard Sukovský / Kategória III. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / J.Helcmanovský

     Samuel Klempay / Kategória II. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / J.Helcmanovský

     Dominik Jurči / Kategória II. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / J.Helcmanovský

     6. Barbora Gbúrová / Kategória IV. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / J.Helcmanovský


     Cimbalový Prešporok, Bratislava 2017 / 2018

     Nelly Tomčová / Kategória I. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / J.Helcmanovský

     Eliška Kavuľová / Kategória I. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / J.Helcmanovský

     Samuel Klempay / Kategória II. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / J.Helcmanovský

     Barbora Gbúrová / Kategória III. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / J.Helcmanovský