•  

     Mgr. Renáta BARTKOVÁ PhD. ///  Vedúca PK akordeón 

     Absolventka Konzervatória a vysokoškolského štúdia ll. a lll. stupňa. Vyučuje hru na akordeóne a klavíri.

      

     Sidónia PAVLOVIČOVÁ, DiS. art. ///  Vedúca elokovaného pracoviska Irkutská 1 v Košiciach 

     Základnú umeleckú školu - hru na akordeóne absolvovala na našej škole v triede pani učiteľky G. Kovalkovičovej. V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach. Hru na akordeóne ukončila u profesora V. Čuchrana a obligátny nástroj - priečnu flautu u profesora A. Stróžu. Žiakov vedie k zodpovednej a precíznej práci. Pravidelne sa zúčastňuje so žiakmi na rôznych z súťažiach (Rrajecké Teplice, Pula ), na ktorých žiaci získavajú popredné umiestnenia.

      

     Ing. Viera Súkeníková TOKÁRSKA, DiS. art.

     Má ukončené vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa. Je absolventkou tejto školy, na ktorej začala vyučovať už počas štúdia na konzervatóriu. Funkciu zástupkyne riaditeľa školy vykonávala v rokoch 2009 - 2017. Vyučuje hru na akordeóne a keyboarde.

      

     Mária TAKÁČOVÁ, DiS. art.

     Študovala hru na akordeóne na košickom konzervatóriu u Vladimíra Čuchrana. Na našej škole vyučuje od roku 1976. Viedla akordeónový súbor, vyučovala hudobnú náuku, vydala metodický list prostredníctvom Mestského pedagogického strediská a na súťažiach so žiakmi získala popredné umiestnenia na všetkých postupových kolách od okresného po celoštátne. V rokoch 1990 až 1998 vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa, od r. 2001 do r. 2017 bola riaditeľkou školy. Päť rokov pracovala ako externá členka Akreditačnej rady na posudzovanie programov kontinuálneho vzdelávania pre ZUŠ pri Ministerstve školstva VVaŠ SR. Dvakrát bola ocenená primátorom mesta Košice pri príležitosti Dňa učiteľov za rozvoj umeleckého školstva a a v roku 2016 získala ďakovný list od ministra školstva za dlhoročnú riadiacu a pedagogickú prácu. V súčasnosti vyučuje hru na akordeóne na Jantárovej aj na elokovanom pracovisku Irkutská.