• Mgr. art. Ján SAMSELY /// Riadteľ ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach 

     Študoval v r. 1995 - 2001 na konzervatóriu v Košiciach odbor hra na fagote v tr. profesora Mgr. R.Krajča. 2001 - 2006 študoval vo fagotovej tr. Doc. Jána Martanoviča na Akadémii umení - Fakulta Múzických umení Banská Bystrica. Od r. 2000 - 2005 bol členom orchestra spevohry divadla Jonáša Záborského v Prešove. V súčastnosti je členom opery orchestra Štátneho divadla Košice. Od r. 2001 - 2005 spolupracoval s Opern Studio Meráno v Taliansku, kde sa zúčastnil na projektoch ako: Carmina Burana, Jesus Christ Superstar, Barbier in Sevilla...Príležitostne spolupracuje s orchestrom Štátnej opery Banská Bystrica, orchestrom opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Pedagogicky pôsobí od r. 2005 na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, kde vyučuje hru na saxofóne, klarinete. Od r. 2007 vedie školský tanečný dychový orchester - Klasik band. Od r. 2011 vyučuje externe na Štátnom Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach, hlavný odbor hru na fagote. Od 1.2.2017 je riaditeľom ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach.

      

     Jozef ZORIČÁK, DiS.art.

     Štúdium na konzervatóriu v Košiciach ukončil v roku 1993 v triede R.Krajča, hlavný odbor hra na fagote. Po absolvovaní štúdia pôsobil ako orchestrálny hráč v sekcii dychových a bicích nástrojov. Od roku 2009 pôsobí na ZUŠ Jantárová 6 ako učiteľ dychových nástrojov.

      

     Mikuláš CSOMÓSDiS.art.

     V roku 1994 ukončil štúdium na košickom Konzervatóriu v triede profesora Róberta Krajča. Po škole nastúpil do orchestra Štátneho divadla Košice kde pôsobí už 24 sezónu a zastáva post 1.fagotistu - vedúci skupiny.  Pedagogicky pôsobil v ZUŠ Moldava nad Bodvou a Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana kde sa venoval vyučovaniu hry na zobcovej  flaute a saxofóne. Hru na týchto nástrojoch vyučuje aj v ZUŠ Jantárová 6.