• Jarmila PELEGRINOVÁ, DiS. art. /// Vedúca PK sláčikové nástroje 

          Hru na violončele ukončila v roku 1992 v triede profesora M. Červenáka v Košiciach na konzervatóriu. Dodatočne vyštudovala hru na gitare v triede profesora J. Haluzu. Vyučuje hru na violončele a na gitare, vyučuje aj na elokovanom pracovisku Irkutská 1 v Košiciach.