•  

      Mgr. Renáta BARTKOVÁ PhD. ///  Vedúca PK akordeón 

      Absolventka Konzervatória a vysokoškolského štúdia ll. a lll. stupňa. Vyučuje hru na akordeóne a klavíri.

       

      Sidónia PAVLOVIČOVÁ, DiS. art. 

      Základnú umeleckú školu - hru na akordeóne absolvovala na našej škole v triede pani učiteľky G. Kovalkovičovej. V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach. Hru na akordeóne ukončila u profesora V. Čuchrana a obligátny nástroj - priečnu flautu u profesora A. Stróžu. Žiakov vedie k zodpovednej a precíznej práci. Pravidelne sa zúčastňuje so žiakmi na rôznych z súťažiach (Rrajecké Teplice, Pula ), na ktorých žiaci získavajú popredné umiestnenia.

       

      Ing. Viera Súkeníková TOKÁRSKA, DiS. art.

      Má ukončené vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa. Je absolventkou tejto školy, na ktorej začala vyučovať už počas štúdia na konzervatóriu. Funkciu zástupkyne riaditeľa školy vykonávala v rokoch 2009 - 2017. Vyučuje hru na akordeóne a keyboarde.

       

      Antónia NAGYOVÁ

      Študentkou Konzervatória Jozefa Adamoviča z triedy prof. Katinu. Vyučuje hru na akordeón. 

       

      Ing. Žaneta STEKLOVÁ, PhD.

      Vyučuje akordeón, keyboard a obligátny nástroj-klavír. Po ukončení gymnázia so zameraním na jazyky sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Leteckej fakulte v Košiciach v oblasti Riadenia letovej prevádzky a zároveň na konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, kde pod vedením Mgr. Petra Zajaca, DiS. art. ukončila absolutóriom štúdium hry na akordeóne a pod vedením Ivety Zajacovej, DiS. art. štúdium hry na klavíri. Dodnes sa venuje obom oblastiam, ktoré boli predmetom jej štúdia. Leteckej, pretože ju fascinuje technika, hudobnej, pretože ju vnútorne napĺňa krása,rozmanitosť hudby i samotná práca s deťmi.