• Ocenenia v súťažiach 2016 / 2017

     Maroš Bavoľár / Hudobné zátišie / 1. miesto 

     Sára Tarnóciová a Martina Michaela Rošková / Hudobné zátišie / 

     Cena za sériu prác - výtvarné spracovanie kompozície 


     Žiaci prijatí na SŠ a VŠ s umeleckým zameraním 2016 / 2017

     Zuzana Jelinková - Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave, odbor maskérstvo

     Alžbeta Papíkova - Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor propagačné výtvarníctvo

     Jozef Plavuščák- Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor digitálna maľba

     Nikoleta Viničeková - Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor propagačné výtvarníctvo


     Petra Bajusová - České vysoké učení technické Praha, Fakulta architektúry, odbor architektúra, CZ

     a Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umenia, odbor architektúra a urbanizmus


     Učiteľka / B. Fedorová