• Medzinárodná klavírna súťaž - Sátoraljaújhely, Maďarsko 2018 / 2019

     Lenka Bóriková / 2. miesto / Učiteľ / Z. Perháčová


     Klavírna súťaž, Spišská Nová Ves 2018 / 2019

     S. Švec / Pásmo / zlaté / Učiteľ / S. Gerberyová

     A. Csatlós / Pásmo / bronzové / Učiteľ / Ľ. Kropuchová