• 16. Ročník medzinárodného festivalu Euromusette - Goldentango, Rajecké Teplice 2017 / 2018

     Diana Családiová / Pásmo / zlaté / Učiteľ / S. Pavlovičová

     Barbora Horváthová / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová

     Emma Šimčíková / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová


     42. Ročník medzinárodného akordeónovej súťaže Pula 2017 / 2018

     Tristan Urban Kučečka / 3. miesto / Učiteľ / S. Pavlovičová


     Talent show Jazero, Košice 2017 / 2018 

     Lucia Családiová / 1.miesto / Učiteľ / S. Pavlovičová


     Akordeónová súťaž, Kysucké Nové Mesto 2017 / 2018 

     Diana Családiová / Veková kategória II. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová


     Medzinárodná akordeónová súťaž, Pula 2017 / 2018 

     Tristan Urban Kučečka / Veková kategória C1 / Pásmo / 3. cena / Učiteľ / S. Pavlovičová


     Akordeónová súťažná prehliadka, Lipany 2017 / 2018 

     Lucia Családiová / Veková kategória 0 / Pásmo / zlaté / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Barbora Horváthová / Veková kategória I. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Diana Családiová / Veková kategória III. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Emma Šimčíková / Veková kategória III. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Tristan Urban Kučečka / Veková kategória IV. / Pásmo / bronzové S. Pavlovičová bronzové

     Jaroslav Murín / Veková kategória VI. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / R. Bartková 


     Medzinárodná akordeónová súťaž v Rajeckých Tepliciach 2018

     Lucia Családiová / Veková kategória 0 / B / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Barbora Horváthová / Veková kategória I. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Diana Családiová / Veková kategória II. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Emma Šimčíková / Veková kategória II. / Pásmo / bronzové / Učiteľ / S. Pavlovičová 

     Tristan Urban Kučečka / Veková kategória III. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / S. Pavlovičová