• Mesto Košice a Oddelenie školstva MMK v rámci 12. ročníka projektu 2017 / 2018

     Jakub Girašek / ocenený primátorom mesta Košice


     Súťažná prehliadka ZUŠ Bernoláková, Košice 2017 / 2018

     Norbert Horváth / Husle / Kategória I. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / I. Dzurová

     Mya Rabadová  / Husle / Kategória I. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / I. Dzurová

     Dávid Šak  / Violončelo / Kategória II. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / J. Pelegrinová

     Matúš Gula  / Violončelo / Kategória II. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / J. Pelegrinová

     Peter Geci husle  / Husle / Kategória II. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / I. Dzurová

     Lujza Hedvigová / Husle / Kategória II. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / H. Samselyová

     Sára Kertésová / Husle / Kategória II. / Pásmo / brondzové / Učiteľ / M.  Eliášová

     Ema Kvokačková / Husle / Kategória II. / Pásmo / brondzové / Učiteľ / M.  Eliášová

     Ema Milá husle  / Husle / Kategória II. / Pásmo / brondzové / Učiteľ / H. Samselyová

     Nina Daniela Kobyľanová  / Husle / Kategória III. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / I. Dzurová

     Petra Kukurová / Husle / Kategória III. / Pásmo / strieborné / Učiteľ / Ľ. Gerusová

     Július Desiatnik Ema Milá / Husle / Kkategória III. / Pásmo / brondzové / Učiteľ / Ľ. Gerusová

     Miriam Suchá / Husle / Kategória III. / Pásmo / brondzové / Učiteľ / H. Samselyová

     Patrícia Kožejová / Husle / Kategória III. / Pásmo / brondzové / Učiteľ / H. Samselyová


     20. Ročník husľovej dielne, Žilina 2017 / 2018

     Jakub Girašek husle / Laureát Husľovej dielni / Učiteľ / I. Dzurová


     21. Ročník husľovej dielne, Žilina 2017 / 2018

     Jakub Girašek / Laureát Husľovej dielni / Učiteľ / I. Dzurová

     Účinkoval ako sólista so Štátnym komorným orchestrom  Žilina v Dome umenia Fatra, pod taktovkou dirigenta M. Potokára 


     22. Ročník husľovej dielne, Žilina 2017 / 2018

     Zuzana Sklenková / certifikát za aktívnu účasť a prácu s prof. J. Pazderom / Učiteľ / I. Dzurová

     Petra Kukurová / certifikát za aktívnu účasť a prácu s prof. J. Pazderom  / Učiteľ / Ľ. Gerusová


     16. Ročník celoslovenskej Interpretačnej súťaže ZUŠ  Mikuláša Schneidera - Trnavského, Trnava 2017 / 2018

     Jakub Girašek / Husle / Kategória III. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / I. Dzurová

     Jakub Girašek / Husle / Cena JUDr. Śtefana Bugalu (vnuk M. Schneidera - Trnavského) 

     Samuel Hučko, Jakub Girašek, Pavol Sklenka / Huslové trio / Kategória III. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / I. Dzurová

     Špeciálna cena / Víťaz všetkých kategórií v komornej hre  

     Diplom a ocenenie za prípravu žiakov na celoslovenskú súťaž / Učiteľ / I. Dzurová


     17. Ročník celoslovenskej Interpretačnej súťaže ZUŠ  Mikuláša Schneidera - Trnavského, Trnava 2017 / 2018

     Zuzana Sklenková / Husle / Kategória II. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / I. Dzurová

     Jakub Girašek husle / Husle / Kategória II. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / I. Dzurová


     24. Ročník - Detský Hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica 2017 / 2018

     Jakub Girašek / Husle / Kategória IV. / Pásmo / zlaté / Učiteľ / I. Dzurová


     21. Ročník medzinarodnej súťaže B. Warchala, talents for Europe, Dolný Kubín 2017 / 2018

     Jakub Girašek / Čestné uznanie  / Učiteľ / I. Dzurová