Úvodná stránka.
    • 10
    • Noc v Škole / TO / Jantárová
    • 13
    • Záverečné koncerty žiakov Abovská / 16:30 / 17:30
    • 16
    • Detvianska zlatá struna / celoslovenská súťaž / Detva
    • 18
    • Premeny ženy / absolventské vystúpenie TO / Národné divadlo Košice
    • 19
    • Divoká symfónia / CVČ Domino / záverečné predstavenie žiakov LDO
    • 22
    • I.Absolventský koncert / 17:00 / Jantárová
    • 23
    • II.Absolventský koncert / 17:00 / Jantárová
    • 23
    • Zájazd Jantár / Balatón
    • 26
    • Spev bez hraníc / celoslovenská súťaž / Košice
    • 26
    • Slávnostný koncert, vyradenie absolventov, výstava / 17:30 / Dom Umenia