• KALENDÁR AKCIÍ / ČO / KDE / KEDY / APRÍL

  •  

   09.04.2018

   ČO / Akordeónový festival

   KDE / Kysucké Nové mesto

   KEDY / ...


   10.04.2018

   ČO / 10.ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri

   KDE / Spišská Nová Ves

   KEDY / ...


   11.04.2018 

   ČO / Za umením / verejný koncert 

   KDE / Historická radnica 

   KEDY / 17:00 


   12.04.2018  

   ČO / Deň narcisov / tematický koncert  

   KDE / Jantárová / koncertná sála

   KEDY / 16:30


   12.04.2018  

   ČO / Deň narcisov / tematický koncert  

   KDE / Irkutská / koncertná sála

   KEDY / 17:00


   13.04.2018                                                                                                                                

    ČO / Riaditeľské voľno / v tento deň sa nevyučuje 

    KDE / Jantárová 


   16.04.2018  

   ČO / Deň otvorených dverí / len pre pozvané školy

   KDE / Aténska

   KEDY / 09:00 - 12:00


   17.04.2018  

   ČO / Deň otvorených dverí / len pre pozvané školy 

   KDE / Jantárová

   KEDY / ...


   18.04.2018  

   ČO / Deň otvorených dverí / len pre pozvané školy 

   KDE / Jantárová

   KEDY / ...


   19.04.2018  

   ČO / Postavičky z českých animovaných rozprávok / výstava obrazov detských výtvarníkov 

   KDE / Český spolok

   KEDY / ...


   19.04.2018  

   ČO / Talentové skúšky

   KDE / Jantárová / Aténska / Irkutská

   KEDY / 14:00 - 19:00


   20.04.2018  

   ČO / Talentové skúšky

   KDE / Jantárová / Aténska / Irkutská / Barca / Klatovská

   KEDY / 14:00 - 19:00


   24.04.2018  

   ČO / Veselý apríl / tematický koncert  

   KDE / Irkutská / koncertná sála

   KEDY / 17:00


   25.04.2018  

   ČO / Apríl - smiechu čas! / tematický koncert  

   KDE / Jantárová / koncertná sála

   KEDY / 16:30


   25.04.2018  

   ČO / Akordeónový festival / medzinárodný festival  

   KDE / Pula

   KEDY / 25.04. - 28.04.2018


   26.04.2018  

   ČO / Saxofón 2018 / celoslovenská súťažná prehliadka

   KDE / Stará Ľubovňa

   KEDY / ...


   27.04.2018  

   ČO / Prehliadka dychových nástrojov / prehliadka 

   KDE / Irkutská / koncertná sála

   KEDY / 16:30