• Úvodná stránka
    • 29
    • Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov / Mestská časť Juh
    • 03
    • Školský jazzový koncert / 17:00 / Jantárová
    • 04
    • Jazzovo-improvizačný koncert / verejný koncert / 17:00 / Kulturpark
    • 06
    • Deň matiek / tematický koncert / 16:00 / Klatov
    • 09
    • Kladivko na strune / klavírna prehliadka žiakov / 17:00 / Jantárová
    • 09
    • Dni otvorených dverí / 15:00-18:00 / Jantárová
    • 10
    • Dni otvorených dverí / 15:00-18:00 / Jantárová
    • 11
    • Vernisáž výstavy / 15:00 / Český spolok
    • 11
    • Dni otvorených dverí / 15:00-18:00 / Jantárová
    • 11
    • Celoslovenská gitarová súťaž / Smižianska gitara
    • 12
    • Talentové skúšky / 15:00-18:00 / Jantárová
    • 12
    • 12.ročník celoslovenskej súťaž. prehliadky v sólovej a komornej hre na saxofóne / Stará Ľubovňa
    • 13
    • Talentové skúšky / 15:00-18:00 / Jantárová
    • 17
    • Deň matiek / tematický koncert / 17:00 / Irkutská
    • 17
    • Deň matiek / tematický koncert / 17:00 / Jantárová
    • 18
    • Nástrojová prehliadka gitara / 16:00 / Jantárová
    • 18
    • Spevácky koncert / 17:00 / Jantárová
    • 18
    • Deň matiek / tematický koncert / 16:30 / Aténska
    • 19
    • Spoločný akordeónový koncert / Valaliky
    • 19
    • Moyzesov slávik / súťaž. prehliadka v speve / Prešov
    • 20
    • Prešovská cimbalová struna / Prešov
    • 24
    • Rodinný koncert / tematický koncert / 17:00 / Jantárová
    • 25
    • Rodinný koncert / tematický koncert / 17:00 / Jantárová
    • 26
    • PIANOFORTE / celoslovenská súťaž klaviristov / Stará Ľubovňa