• Milí žiaci,

      posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

      Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

      Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

      Prajem veľa chuti do práce.


      1. Napíš poradie krížikov a béčok.

      2. Napíš stupnicu G dur a kvintakord.

      3. Napíš stupnicu D dur a kvintakord.

      4. Napíš stupnicu A dur a kvintakord.

      5. Napíš sláčikové násstroje.