• Úvodná stránka
    • Milí žiaci,

     posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

     Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

     Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

     Prajem veľa chuti do práce.


     1. Napíš poradie krížikov a béčok.

     2. Napíš stupnicu G dur a kvintakord.

     3. Napíš stupnicu D dur a kvintakord.

     4. Napíš stupnicu A dur a kvintakord.

     5. Napíš sláčikové násstroje.