• Milí žiaci,

      posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

      Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

      Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

      Prajem veľa chuti do práce.


      1. Napíš noty do notovej osnovy - disis1, feses2, hes1, ceses2, aisis1.

      2. Napíš stupnicu E dur, kvintakord a jeho obraty, označ poltóny, toniku, subdominantu a dominantu.

      3. Napíš ako rozlišujeme inštrumentálnu hudbu podľa počtu hráčov.

      4. Čo je to metronóm a na čo slúži v hudbe?

      5. Napíš mená 2 predstaviteľov baroka a ich najznámejšie diela.