• Úvodná stránka
    • Milí žiaci,

     posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

     Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

     Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

     Prajem veľa chuti do práce.


     1. Do notového zošita napíš do 1 riadka noty v medzerách a do 2 riadka noty na linajkách.

     2. Z NOTOVNÍČKA si zopakuj učivo na strane 15, 17, 19.

     3. Napíš do 1 riadka notu C1.

     4. Napíš do 1 riadka notu D1.

     5. V NOTOVNÍČKU sa na strane 33 sami naučte notu E1.