• Milí žiaci,

      posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

      Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

      Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

      Prajem veľa chuti do práce.


      1. Do notového zošita napíš do 1 riadka noty v medzerách a do 2 riadka noty na linajkách.

      2. Z NOTOVNÍČKA si zopakuj učivo na strane 15, 17, 19.

      3. Napíš do 1 riadka notu C1.

      4. Napíš do 1 riadka notu D1.

      5. V NOTOVNÍČKU sa na strane 33 sami naučte notu E1.