• Úvodná stránka
    • Milí žiaci,

     posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

     Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

     Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

     Prajem veľa chuti do práce.


     1. Čo je zvuk?

     2. Napíš štyri vlastnosti tónu.

     3. Nakresli husľový kľúč.

     4. Koľko dôb rátame na celú, polovú a štvrťovú notu?

     5. Napíš do notovej osnovy tónový rad c1 - c2.