• Úvodná stránka
    • Milí žiaci,

     posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

     Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

     Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

     Prajem veľa chuti do práce.


     1. Napíš stupnicu D dur.

     2. Z čoho boli vyrobené praveké hudobné nástroje?

     3.  Ako sa nazýva jednohlasý latinský spev, ktorý vznikol v stredoveku? (nazvaný podľa pápeža Gregora Veľkého)

     4. Vymenuj základné intervaly.