• Milí žiaci,

      posielame Vám zadania z učiva za 1. štvrťrok školského roka. 

      Tieto zadania si prosím vypracujte a pošlite mailom svojim triednym učiteľom. 

      Zadania je potrebné vypracovať do 19.11. 2020.

      Prajem veľa chuti do práce.


      1. Napíš stupnicu D dur.

      2. Z čoho boli vyrobené praveké hudobné nástroje?

      3.  Ako sa nazýva jednohlasý latinský spev, ktorý vznikol v stredoveku? (nazvaný podľa pápeža Gregora Veľkého)

      4. Vymenuj základné intervaly.