• KRITÉRIA NA PRIJATIE

   •  

    Hudobný odbor

    • chuť spievať, hrať na hudobnom nástroji 
    • spev pripravenej piesne 
    • hudobné cítenie /zaintonovať tóny podľa klavíra/ 
    • vytlieskanie, resp. zopakovanie jednoduchého rytmu

     

     

    Tanečný odbor

     

    • ohybnosť, pružnosť, rozsah dolných končatín
    • rytmické cítenie
    • tanečnosť

     

     

    Literárno dramatický odbor

     

    • komunikatívnosť, hravosť, tvorivé myslenie
    • improvizačné schopnosti
    • dobrý hlasový prejav

     

     

    Výtvarný  odbor

     

    • chuť kresliť, maľovať a tvoriť
    • kresba, farebné cítenie, priestorové videnie, fantázia, cit pre kompozíciu a detail
    • posudzuje sa vizuálna pamäť, farebné cítenie, grafomotorický prejav, kompozicia

     

     

    • prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom skúsených, kvalifikovaných pedagógov

    • výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia, pričom pri prijatí sú uprednostňovaní žiaci s najvyšším počtom bodov

    • počet novoprijatých žiakov je limitovaný a prispôsobený priestorovým a kapacitným možnostiam školy